Het Belgische BTW-stelsel meer in detail

De btw is de afkorting die gebruikt wordt om daarmee de "belasting op de toegevoegde waarde" te bedoelen. Een ander, minder gebruikt woord voor btw is omzetbelasting, omdat het inderdaad gaat om een belasting die wordt geheven op de omzet die wordt gemaakt door verkoop.

btw euromunt De belasting wordt uiteindelijk in feite betaald door de consument, de eindverbruiker. In alle stappen van het productie- en distributieproces wordt echter al belasting geïnd. Aan het einde van de rit, zal de geïnde btw gelijk zijn aan het bedrag dat de consument heeft betaald aan btw bij zijn aankoop.

De tarieven die worden toegepast zijn verschillend. Afhankelijk van de aard van de belaste goederen of diensten wordt een ander tarief gebruikt. Ook voor aankopen in het buitenland gelden btw-regels, die echter wel van onze binnenlandse regels verschillen. Binnen de EU is dit nog beperkt, maar buiten de grenzen van de Unie is er gewoonlijk wel een ernstig verschil wat betreft belastingen en invoerrechten.

Wie in België zaken doet en daarbij goederen levert of diensten uitvoert die omschreven zijn in het btw-wetboek, is belastingsplichtig. Dit wilt zeggen dat men dan verplicht is om een btw-nummer te hebben en aangifte te doen. Om een btw-nummer aan te vragen , moet men zich wenden tot een btw-controlekantoor. Nadat de nodige formaliteiten in orde worden gebracht, kan men met een ondernemingsnummer en btw-identificatienummer zijn activiteit uitoefenen. Als u een eigen zaak wil beginnen is dit dus een noodzakelijke stap in de meeste sectoren.

Een voorbeeld (21% btw).

aankoopprijsverkoopprijste betalen btwverschuldigd btwverschil btw
producent1002121
groothandel1001202125.54.2
kleinhandel12015025.531.56.3

De bedragen onderaan in vet, zijn wat de eindverbruiker eigenlijk betaalt: €181,5 in totaal. Zoals de tabel weergeeft, is de € 31,5 btw die de klant betaalt gelijk aan het verschil in btw die telkens werd doorgestort aan de administratie.